กฏเที่ยงแท้ของโลกใบนี้

  “ คุณต้องชอบตัวเองก่อน คนอื่นจึงจะชอบคุณ
  คุณต้องรักตัวเองก่อน คนอื่นจึงจะรักคุณ ”

  นั่นหมายถึง
  คุณให้คุณค่าตัวเองอย่างไร ผู้อื่นก็จะให้คุณค่าตัวคุณอย่างนั้น

  และนี่เป็นเรื่องที่วิเศษที่สุดเลยค่ะ
  ที่เราทุกคนสามารถกำหนดคุณค่าและมูลค่าในตัวเองได้จากสิ่งที่เราเป็น

  เริ่มต้นที่การรักตัวเอง ชอบตัวเอง และรู้เสมอว่าตัวเรานี้มีคุณค่ามากมาย


  ด้วยรักจากใจ
  รุ้ง Love Expert

  Comments

  comments