ความรักที่ปรากฏต่อหน้าคุณ คือ
ความรักที่สะท้อนจากตัวตนภายในของคุณ

  ตัวตนภายในของคุณเป็นอย่างไร
  คุณมีสุขแท้จริงจากภายในมั้ย ?
  คุณรักและเคารพตัวเองแค่ไหน ?
  คุณศรัทธากับคุณค่าในตัวเองอย่างไร ?

  ทุกความคิด ความรู้สึก
  ที่คุณมีต่อตัวคุณเองภายใน
  จะส่งผลเป็นภาพชีวิตภายนอกของคุณ

  อยากมีชีวิตภายนอกแบบไหน
  ให้เข้าไปพัฒนาภายในของตัวเอง
  เงาชีวิตภายนอกสะท้อนตัวตนภายใน

  ฉนั้น…
  อยากมีความรักที่ปรากฏต่อหน้าแบบไหน
  ให้เข้าไปทำความรู้จัก และรักตัวเองให้มากจากภายใน


  ด้วยรักจากใจ
  รุ้ง Love Expert

  Comments

  comments