ครูรุ้ง

พิมพ์ภัทรา พิมพ์รัตนากุล

กฎแรงดึงดูด เนรมิตชีวิต

Love & Attraction Master

ครูรุ้ง ศึกษาและใช้ “กฎแรงดึงดูด” อย่างจริงจังมามากกว่า 20 ปี และสามารถใช้ในการ สร้างผลลัพธ์ทุกๆด้านในชีวิตตามความปรารถนาทุกอย่างราวกับเนรมิต

ได้ศึกษาเคล็ดลับดีๆ จากบุคคลระดับโลกทั้งในและต่างประเทศโดยตรง อาทิเช่น อ.บัณฑิต อึ้งรังษี, Anthony Robbins เป็นต้น

รวมทั้งศึกษาด้านศาสนาและจิตวิญญาณ (Spiritual) จากท่าน ติช นัท ฮันน์ ที่หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศสนานเกือบเดือน และ ศึกษาด้านศาสนา จิตวิญญาณ จาก หลวงตาวัชรชัย แห่งวัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานให้ครูรุ้งโดยตรง

” Passion ในชีวิตครูรุ้ง คือ ถ่ายทอดศาสตร์แห่ง กฎแรงดึงดูด และเคล็ดลับความสำเร็จที่มีทั้งหมดเพื่อช่วยให้คนไทยปลดล๊อค และดึงดูดชีวิตที่สวยงามมั่งคั่งตามต้องการ ผ่านวิชากฎแรงดึงดูด “

ครูเชื่อในสิทธิแห่งความมั่งคั่งสมบูรณ์ที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมชาติในทุกจิตวิญญาณ เราทุกคนคู่ควรเท่าที่เราปรารถนา จงฝันใฝ่ และลงมือทำร่วมกับจักรวาลที่เต็มไปด้วยความรักนี้